ERICs CRYPTOGRAM 2007
home
pdf afdrukken


1.   2.     3.   4.   5. 6.       7.  
                               
8.             9.           10.    
                              11.
12.         13.                    
        10.   11.         12.        
    14.           15.              
16.                 15.            
                17.   18.          
19.         20.           18.        
                21.              
        22.                 23.    
      22.     23.       24.          
  24.                 25.   26.      
                               
  27.             28.              
HORIZONTAAL VERTICAAL
1.
Leidende trein (8)
1.
Siesta voor alle ministers? (13)
5.
Noordelijke heuvel waar men die sla oogst? (6)
2.
In de problemen door het bijgerecht (5)
8.
Onvriendelijke horecagelegenheden (4)
3.
Kernenergie? (3)
9.
Draagt een lid van een knokploeg? (8)
4.
Men loopt anders gevaar op verwoesting door die bende (6)
12.
Stom? (12)
6.
Knappe vrouwen weglaten (7)
15.
Koek voor het gewone volk (8)
7.
Wees slim en raad deze toon (3)
16.
Laatste bedrijf van een conferentie (8)
10.
Hoe men het ook wendt of keert, het woordbeeld blijft gelijk (8)
17.
Is even altijd (8)
11.
Lingo (13)
19.
Tierend het ruime sop kiezen (8)
13.
Dit instrument lijkt van metaal maar is van hout (4)
22.
Maakt zich schuldig aan sodomie door op alle slakken zout te leggen? (12)
14.
Gaat maar door in Italië (8)
24.
De stick zo gebruikt is een levensteken (8)
18.
(Een tijdje) te delen (4)
26.
Dat dekstro geeft een dikke damp (4)
20.
Die tieners zijn anders de schoonste (7)
27.
Een neus voor bloemen? (6)
21.
’t Ik voer het varken, moeder, en mijn taken uit (6)
28.
Zo'n mantel voor deze pudding (8)
23.
Vogel die de blauwe vlag hijst (5)
   
24.
Stoot van een studente (3)
   
25.
Vertraagt snelle oogbewegingen kort (3)
NB. Voor de letter IJ is in deze puzzel één vakje gereserveerd
Oplossing vragen of reactie geven? Mail naar