ERICs CRYPTOGRAM 2003
home
pdf afdrukken


1.     2.     3.   4.   5.   6.    
                             
7.         8.                  
                            9.
10.             11.     12.        
      13.                      
                             
    14.                   15.    
16.                   17.        
    18.         19.              
20.       21.           22.        
                  23.          
  24.                          
                             
25.       26.                    
HORIZONTAAL VERTICAAL
1. Gebeurt tijdens het esp halveren (11) 1. Sociolect? (12)
6. Werktuig dat je bij de bron brengt (3)
2. Gevaarlijk stuk zee voor een kenau? (9)
7. Bepaald geen muurbloem (14)
3. Overzees gerecht dat (aard)appel lijkt te bevatten (3)
10. Naam van iedere Duitse (4)
4. Abonneemuziek? (8)
11. Slechts een enkeling denkt hierbij ook aan een dier (8)
5. Is onafscheidelijk van 1 in 13 (3)
13. Vinnige informatie-eenheden (4)
6. Die agent beging een misser (6)
14. Het café is zijn doel (9)
8. Met deze ballen toetst ondergetekende haar (9)
16. Daar draait het om op deze woensdag (2)
9. Men weet nooit hoe het wordt bedoeld (2x) (12)
17. Lullige vrucht (5)
12. Bijdrage die ik voorstel (7)
20. Prepareert ‘s winters de baan en ‘s zomers de coupe (9)
15. Als duursporter raakt Per kilo’s kwijt (8)
22. Roeiers en zetters konden er mee overweg (5)
18. Kaft die los mag (6)
24. “Ken je die van die non …?”
“En die van die monnik …?” Steengoed! (14)
19. Van Dale deelt een sneer uit wanneer men hierbij aan een mislukking denkt (6)
25. Hier zijn tientallen oplossingen mogelijk (3)
21. 250 was ooit in Rome de grens; en die is bijzonder groot (5)
26. Is iemand die op 29 februari is geboren? (11)
23. Het parket ging overstag, maar niet onverkort (2)
NB. Voor de letter IJ is in deze puzzel één vakje gereserveerd
Oplossing vragen of reactie geven? Mail naar